Inhuldiging nieuw vijzelgemaal Royerssluis in Antwerpen: het einde van een succesvolle onestopshop voor BESIX Group

12 september 2023

Afgelopen vrijdag, op 8 september 2023, werd tegenover het Havenhuis Port of Antwerp-Bruges het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis officieel in gebruik genomen tijdens een persmoment. Water-link, in samenwerking met Aquafin, gunde het contract aan de tijdelijke maatschap (TM) bestaande uit BESIX, BESIX Unitec, BESIX Environment en BESIX Infra in het najaar 2019. De werkzaamheden startten in februari 2020. Ruim drie jaar later is de installatie af en is de stad Antwerpen beter beschermd tegen overstromingen.

Aanpassing afwateringinfrastructuur

Door de realisatie van een nieuwe binnenvaartsluis moest de afwateringinfrastructuur van Antwerpen aangepast worden. Het voormalige pompstation werd afgebroken en is nu vervangen door het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis, dat zich deels onder- en deels bovengronds bevindt. De nieuwe installatie staat in voor het transport van regen- en afvalwater van de Antwerpse binnenstad en beschermt de stad zo onder andere tegen overstromingen.

Het vijzelgemaal Royerssluis bestaat uit vier grote schroeven van Archimedes die water bij hoog tij vanuit de binnenstad en enkele randgebieden naar een hoger gelegen punt moeten opvijzelen om het vervolgens naar de Schelde te loodsen. De vier vijzels hebben elk een debiet van 2 m³/s, waardoor het vijzelgemaal in totaal maar liefst 8.000 liter water per seconde kan transporteren. Verder is er een bypass voorzien die regenwater bij laag tij gravitair laat afwateren naar de Schelde in plaats van het op te vijzelen, waardoor energie bespaard kan worden.

In de zomer van 2022 vond de plaatsing van de vier grote vijzels plaats. Dit was een complexe operatie gezien de beperkte ruimte tussen de vijzels en de betonstructuur, maar werd met glans uitgevoerd door de BESIX-teams en hun partners. Elke vijzel is 20 meter lang, 3,2 meter breed en weegt 24 ton.

One stop shop

Het project is een mooi voorbeeld van een onestopshop, waarbij de expertisegebieden van BESIX, BESIX Infra, BESIX Environment en BESIX Unitec gecombineerd worden met een efficiënte en geïntegreerde oplossing als resultaat. BESIX Infra stond in voor de omleiding van de wegenissen en de rioleringswerken, terwijl BESIX de betonstructuur voor haar rekening nam. BESIX Unitec verzorgde ten slotte de horizontaal gestuurde boringen en elektromechanische uitrusting van het vijzelgemaal, in samenwerking met BESIX Environment.

“We zijn enorm trots dat we via verschillende entiteiten van BESIX Group hebben kunnen bijdragen aan de nieuwe afwateringsinfrastructuur voor Antwerpen. Dit project is een prachtig voorbeeld van een onestopshop die geïntegreerde oplossingen toelaat. Water-link en Aquafin konden rekenen op de ervaring en expertise die aanwezig zijn binnen onze Groep. We willen hen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking.” - Jan Hannes, Algemeen Directeur BESIX Infra

Member of logo