QHSE (Quality, Health, Safety & Environment)

Bij BESIX Unitec zijn we dagelijks in de weer om van aandacht voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu-impact blijvende bedrijfswaarden te maken. Dat is telkens een uitdaging. Een QHSE-cultuur valt namelijk niet te plannen of te programmeren. Toch zijn de vier pijlers kwaliteit, gezondheid, veiligheid en omgeving topprioriteiten in ons beleid en permanente aandachtspunten.

Onze objectieven

‘First time right’

Om te verzekeren dat we de juiste kwaliteit en tegelijk de afgesproken termijnen naleven, wordt in elke fase van een project extra aandacht besteed aan voorbereiding, planning, kwaliteitszorg en controle.

Minder hinder

Er is geen twijfel over het belang van energie- en datanetwerkinfrastructuur, maar de werkzaamheden aan die installaties gaan uiteraard met de nodige hinder gepaard. Het is niet altijd mogelijk om de ongemakken gekoppeld aan onze werken volledig weg te nemen.

Nauwkeurig en gefaseerd werken en een strikte uitvoering van planning zijn voor BESIX Unitec evident. Het is voor de omgeving, de gemeente of de stad, de inwoners, de handelaars en de betrokkenen belangrijk om op de hoogte te zijn van hinder, timing en eventueel te plannen maatregelen.

De werf- en projectleiders onderhouden een permanente communicatie met de buurt, de betrokken partijen, de opdrachtgevers en de onderaannemers. Door iedereen stipt te informeren en eventuele knelpunten tijdig op te sporen, werken we efficiënt en doelgericht en worden frustraties van betrokkenen tot een minimum beperkt.

Veiligheid centraal

De veiligheid van de eigen mensen en betrokken partijen is prioriteit nummer één. BESIX Unitec garandeert de integriteit van zijn werknemers door risico’s proactief te beheersen en te verminderen. Elk ongeval, incident of beroepsziekte is onaanvaardbaar.

De veiligheid van alle betrokkenen staat bij BESIX Unitec centraal. Orde, netheid en toegankelijkheid zijn cruciaal bij de uitvoering van elk werk!

ISO 9001- erkenning

DOWNLOAD

VCA- certificaat

DOWNLOAD

ISO 14001-erkenning

DOWNLOAD

Certificaat afwerking en meting

DOWNLOAD

Certificaat plaatsing en inblazing

DOWNLOAD
Member of logo