MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen loze belofte voor BESIX Unitec. Wij willen bijdragen tot een veiligere en groene planeet en werken aan een betere plek om te leven. Het doel is om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen Maatschappij (Mensen), Milieu (Planeet) en Economie (Groei), en dat op vrijwillige basis.

MVO-pijlers

Mensen

BESIX Unitec verbindt zich er toe het welzijn en de veiligheid van haar werknemers te garanderen. Tegelijk willen we ook voldoende opportuniteiten voor loopbaanontwikkeling en sociale betrokkenheid bieden.

 

Engineering

De ingenieurs van BESIX Unitec zetten zich in voor de creatie van duurzame bouw- en infrastructuurtoepassingen.

Milieu

BESIX Unitec streeft naar een minimalisatie van zijn ecologische impact door CO2- uitstoot en afval te beperken.

 

Business Behaviour

BESIX Unitec heeft zich ertoe verbonden duurzaam aan te kopen en de gedragscodes na te leven.

Uitdagingen en verbintenissen

Bij het realiseren van deze prioriteiten houdt BESIX Unitec rekening met 5 belangrijke uitdagingen binnen zijn sector.

 • De klimaatverandering
 • De vergrijzing van de maatschappij
 • De toenemende vraag naar duurzame oplossingen
 • De nood aan hernieuwbare energie
 • Nieuwe behoeften inzake talentmanagement

De combinatie van deze MVO-pijlers en de uitdagingen binnen de industrie resulteert in de volgende verbintenissen:

 • Een maatschappij met een lage koolstofafdruk en zo weinig mogelijk afval
 • Groene oplossingen aanmoedigen
 • Zorgen voor respectvolle en duurzame operaties
 • Een voorkeurswerkgever zijn
 • De veiligheid en het comfort van de werknemers vergroten
 • Gedragscodes integreren
 • Sociale, lokale en economische ontwikkeling promoten

Over elke belangrijke beslissing wordt overlegd met de klant en alle betrokken stakeholders: adviseurs en consultants van de klant, lokale autoriteiten, technische inspecteurs en bewoners.

Member of logo