BESIX FORWARD

Bij BESIX Unitec zijn we ons bewust van onze toekomstige uitdagingen: blijven innoveren, een hoog kwaliteitsniveau aanhouden, de concurrentie het hoofd bieden, voldoen aan financiële vereisten en diversifiëren.

Die uitdagingen zijn eigen aan ons beroep. Om ze aan te gaan, hebben we een strategie nodig. Dat is BESIX FORWARD. Aan dat strategische toekomstplan werken we met de hele BESIX Group.

BESIX Unitec beschikt over alle nodige troeven, waaronder dimensie, expertise en kennis, om de nodige durf aan de dag te leggen, nieuwe mogelijkheden te grijpen en nieuwe (hoge) toppen te scheren.

Onze doelstelling

“Uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”

Deze doelstelling is onze inspiratie- en motivatiebron. Elk woord heeft belang:

 • Uitblinken: altijd streven naar verbetering. We willen het verschil maken, ons onderscheiden en voortreffelijk presteren.
 • Creëren: we zijn meer dan aannemers en projectontwikkelaars. We moeten zowel onze creativiteit ontwikkelen als cocreëren met onze klanten, zodat we vernieuwend zijn, evolueren en het heft in handen houden.
 • Duurzaam: op financieel en milieuvlak. Behalve de noodzaak om winst te maken en uit te kijken naar recurrente inkomstenstromen voor de toekomst, willen we ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in een wereld van deel- en kringloopeconomieën.
 • Oplossingen: klanten zijn niet op zoek naar producten of diensten, maar naar oplossingen. Daarom is het belangrijk dat we nog beter luisteren naar onze klanten.
 • Betere wereld: BESIX Unitec BESIX Unitec wil absoluut een hoofdrol spelen in de innovatiebeweging om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te beschermen. Door de mondiale projecten en wereldwijde aanwezigheid van BESIX Group  kan onze impact substantieel zijn.

Strategische drivers

Onze strategie is geen revolutie, maar een evolutie. Het gaat over momentum, over het voortbouwen op onze fantastische fundamenten om zo onze nieuwe doelstelling te verwezenlijken en de concurrentie te overtreffen. Om dat bedrijfsdoel na te streven bij alles wat we doen en te integreren in onze huidige activiteiten, hebben we 5 strategische drivers geformuleerd:

 1. Onze klantgerichtheid ten volle benutten: het is essentieel voor onze onderneming om een grondige kennis van onze klanten te verwerven en om hun noden te begrijpen. Alleen zo spelen we er optimaal op in en bereiken we de gewenste resultaten. Als we hier beter in slagen dan onze concurrenten, levert ons dat een belangrijk differentiatievoordeel op.
 2. BESIX promoten als een fantastische werkplek: onze capaciteit om werknemers een geweldige werkervaring te bieden in een open gemeenschap van enthousiaste collega’s is een doorslaggevende factor voor onze toekomstige successen.
 3. Onestopshopping ontwikkelen: BESIX Group heeft een unieke expertise en een multiserviceaanbod waardoor we oplossingen aanreiken die heel de waardeketen omvatten, van ontwikkeling tot beheer en onderhoud.
 4. Bekijk hoe we voor TUC Rail een integrale oplossing uitwerkten

 5. Voortrekker in open innovatie zijn: we zijn klaar om te experimenteren. Daarvoor hebben we ons innovatieprogramma Unleash en onze eigen Start-Ups Accelerator.
 6. Zorgen voor synergie tussen onze werkwijzen: we zorgen voor ‘minder werk' door onze interne processen en communicatie te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke keuze van tools, organisatievormen en middelenallocatie binnen de Groep.

Onze waarden

Om deze strategische motoren in de praktijk te brengen, doen we een beroep op de 5 kernwaarden van BESIX Group:

 • Eenheid:zoals het spreekwoord zegt: “Alleen zijn we slim, samen zijn we geniaal.” Ondanks de omvang van onze onderneming heerst er onder de werknemers een sfeer van opkomen voor je collega’s en klaarstaan om bij te springen en zo anderen te helpen slagen.
 • Passie:zwe zijn allen gepassioneerd door onze job.
 • Respect:respect is de ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Deze waarde heeft te maken met de werkhouding. Het is essentieel om een klimaat te creëren waarin iedereen zich comfortabel voelt en vertrouwen heerst.
 • Cocreatie:we moeten elke dag onze kennis en vaardigheden bundelen en samen vooruitgaan.
 • Excellentie:dit sluit aan bij de bedrijfsdoelstelling en ons handelsmerk: altijd uitblinken in wat we doen.
Member of logo