BESIX Unitec plaatst nieuw verkeersgeleidingssysteem in Leuven

28 October 2022

In Leuven is er een nieuw verkeersgeleidingssysteem langs de invalswegen en de Leuvense ring: dynamische borden die op basis van de verkeerssituatie beschikbare parkings aangeven en de beste weg ernaartoe. Op zo’n 50 locaties in de stad zorgde BESIX Unitec voor de plaatsing van het nieuwe systeem.

In mei dit jaar begon BESIX Unitec samen met Yunex Traffic aan dit project van stad Leuven. Het gaat om dynamische ledschermen die het bezoekers gemakkelijker moeten maken om parking te vinden én die hen informeren over de beste reisweg daar naartoe. Zo wil de stad onder andere zoekverkeer inperken en dus onnodig verkeer in het centrum terugdringen.

Hiervoor voerde BESIX Unitec alle fysieke werken uit: van de palen plaatsen, de borden monteren en de voeding installeren tot netspanning voorzien. In totaal gaat het om 39 volledig dynamische borden en 11 semi-dynamische borden.

De nieuwe ledschermen zijn duidelijker en bieden een hoop meer mogelijkheden dan de vorige: ook tijdens evenementen, bij manifestaties of omleidingen bijvoorbeeld zullen de schermen de laatste verkeersinfo – al dan niet visueel – kunnen weergeven.

Een mooie samenwerking!


Member of logo