Horizontaal Gestuurde Boringen

BESIX Unitec beschikt over een afdeling die enkel en alleen Horizontaal Gestuurde Boringen uitvoert. Deze specifieke toepassing laat leidingbeheerders toe om obstakels, zoals kanalen, waterlopen, spoorwegen, autosnelwegen en andere gevoelige zones, ondergronds te kruisen terwijl men gevrijwaard blijft van grote hinder en herstelschade. Vanaf de introductie in de jaren ’90 is BESIX Unitec een pionier op de Europese markt.

Projecten


Member of logo