Nieuw sluizencomplex van Ampsin-Neuville ingehuldigd

3 juli 2024

De modernisering en uitbreiding van de sluis van Ampsin-Neuville is succesvol afgerond. Dit grootschalige project, dat begon in de zomer van 2018, omvat de installatie van twee nieuwe sluizen, waaronder een indrukwekkende sluis met een afmeting van 225x25 meter en een capaciteit van 9.000 ton, en 5 stuwen. Deze verbeteringen elimineren de laatste flessenhals voor het scheepverkeer op de Maas, waardoor de doorvaart aanzienlijk wordt vergemakkelijkt.

Grootschalige modernisering en ecologische verbeteringen

Tijdens het project zijn verschillende werken uitgevoerd. De oude sluizen, met beperkte afmetingen, zijn vervangen door twee nieuwe sluizen van 225x12.5 meter en 225x25 meter. Deze moderniseringen zorgen ervoor dat grotere schepen nu zonder vertraging kunnen passeren, wat de wachttijd voor de schippers aanzienlijk verkort en waardoor ook de doorvaart van grotere en zwaardere schepen mogelijk is.
Naast de aanleg van de nieuwe sluizen zijn er tal van aanvullende verbeteringen doorgevoerd. De nationale weg N90, die parallel aan de sluis loopt, is verlengd en veiliger gemaakt én een nieuwe fiets- en voetgangersbrug van 620 meter verbindt de gemeenten Huy en Amay met elkaar over de sluis.

Opmerkelijk is de aanleg van de langste vispassage van Wallonië, een 700 meter lange kunstmatige rivier die verschillende zones bevat om diverse vissoorten en andere waterfauna te ondersteunen. Op deze manier wordt de biodiversiteit in de regio bevordert. 

Nieuwe bedieningscentrale

Een cruciaal onderdeel van de modernisering was de bouw van een nieuwe bedieningscentrale tussen de twee nieuwe sluizen. De controlekamer werd door BESIX Unitec uitgerust met een CCTV en SCADA-systeem, waardoor de sluiswachters in staat zijn om de sluizen efficiënt en veilig te bedienen. Deze centrale werd reeds op 8 november 2021 in dienst genomen en biedt verbeterde controle en monitoring van het sluizencomplex. 

Gefaseerde uitvoering van de werken

Het project is gestart in juni 2018 met de studiefase en het ontwerp van beide sluizen op het vlak van mechanica, hydraulica, elektriciteit en sturing. De uitvoering verliep in verschillende fases om tijdens de werken ten allen tijde over één operationele sluis te beschikken zodat het scheepvaartverkeer niet onderbroken werd. De kleine sluis van 225x12.5 meter werd eerst vernieuwd en in dienst genomen in het najaar dan 2021. De werken aan de grote sluis van 225x25 meter werden heel recent afgerond.

BESIX aan zet in de uitvoering

BESIX Unitec werd door de opdrachtgever aangesteld voor het leveren en installeren van alle aandrijving van de hydraulische groepen en – cilinders, alle mechanica om de aandrijving te koppelen met de nieuwe sluisdeuren, een volledige vernieuwing van de elektrische installatie – van hoogspanningsinstallatie tot op sensor niveau- én van de sturing. Hierdoor kan het sluizencomplex volledig geautomatiseerd worden. Daarnaast werd het complex ook uitgerust met een volledig nieuwe intercom, luidsprekers en CCTV-systeem en een redundant fiber en UPS netwerk.
Bij de 5 stuwen bleven de werken beperkt tot de vernieuwing van de elektrische borden met een nieuwe sturing en regeling die rekening houdt met het domino-effect van de verschillende stuwen langs de Maas.

Ook Franki Foundations, een andere entiteit binnen de BESIX-Groep, speelde een rol in de realisatie van dit grote project. Gedurende de zes jaar van de uitvoering van het project realiseerden ze bijna 800 boorpalen, micropalen en meer dan 300 ankers en injecties voor de waterdichting. Indrukwekkende cijfers.

Kortom, de voltooiing van de modernisering en uitbreiding van de sluis van Ampsin-Neuville betekent een belangrijke mijlpaal in de verbetering van het Waalse waterwegennet, met voordelen op het gebied van scheepvaart, verkeersveiligheid, ecologie en economische ontwikkeling. 


Member of logo