Project Zeebrugge, België

Verbindingsbrug, realisatie van de grootste draaibrug in Europa

Uitdaging

Een kleinere beweegbare brug in het Verbindingsdok in de haven van Zeebrugge was aan vervanging toe. De nieuwe Verbindingsbrug verbindt de twee oevers van het dok over een afstand van 400 meter met elkaar en is daarmee de grootste draaibrug van Europa. Ze zorgt voor een betere verbinding voor het havenverkeer en maakt de achterhaven veiliger voor fietsers.

Het moest mogelijk zijn de verbinding te onderbreken met een doorvaartopening van 55 meter. De gunningscriteria waren het oplossingsvrij opleveren van de brug, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid, in combinatie met de prijs. Belangrijk was ook dat de brug moest worden ‘ingepast in de omgeving’. Om de nodige technieken te voorzien, waren er tot slot horizontaal gestuurde boringen nodig.

Oplossing

BESIX Unitec plaatste een centraal hef- en draaimechanisme dat de 2.200 ton wegende draaibrug in 150 seconden opheft en 90 graden draait, zonder een actief ventreer- of vergrendelingsmiddel. Dat systeem laat, in volledige redundantie, toe om met een minimum aan bewegingen de brug veilig en efficiënt te bewegen. Omdat de brug opgeheven wordt door acht vijzels, is de uitdaging de brug perfect horizontaal te houden. Bij het draaien vormde vooral de noodstop een uitdaging, want het gevaar bestond dat de centrale pijler zou afbreken.

De brug heeft een doorvaartopening van 55 meter en houdt dus rekening met het zware havenverkeer. Die breedte wordt ook de breedte van de nieuwe zeesluis die de komende jaren in Zeebrugge gerealiseerd wordt. Naast de doorvaartopening voorziet BESIX Unitec tussen het vaste brugdek en de centrale middenpijler een niet-beweegbare brug over de geul die niet bevaarbaar is. Op die manier zal de nieuwe brug zowel in de open als de gesloten positie berijdbaar blijven voor zwaar verkeer. Zo blijft ze, terwijl de scheepvaart vrij passeert, toch onderhoudbaar.

Tijdens de voorbereidende werken voerde BESIX Unitec een horizontaal gestuurde boring uit op een diepte van 45,7 meter. De afstand tussen de intredeput en de uittredeput bedraagt 667 meter. De boring diende voor de aanleg van een PE-bundel van 13 buizen voor het transport van water, elektriciteit en data. We voerden de boring uit in drie fasen. Eerst werd de pilootboring tussen de in- en uittredeput uitgevoerd. Dit leverde een boortunnel op met een diameter van 250 millimeter. Aangezien we een bundel met 13 buizen moesten trekken, werd de diameter in verschillende stappen naar 1.200 millimeter geruimd. In de derde fase trokken we de mantelbuizen die aan de uittredeput klaarlagen.

Na oplevering blijft BESIX Unitec 18 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug.

Projectinformatie

Projectnaam

Verbindingsbrug, realisatie van de grootste draaibrug in Europa

Categorie

Waterwegen, Horizontaal Gestuurde Boringen

Contracttype

Build

Locatie

Zeebrugge, België

Opdrachtgever

Port of Zeebrugge

Bouwperiode

2021 - 2022

Gelijkaardige projecten


Member of logo