BESIX Unitec en CimPro bundelen hun krachten voor de inframarkt

2 december 2022

BESIX Unitec en CimPro hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de Benelux. Daarbij zal BESIX Unitec infraprojecten realiseren met behulp van CimPro’s technologieën. De focus van deze samenwerking ligt op water, mobiliteit en energie. Inmiddels ging ook het allereerste gezamenlijke project van start.-

Engineering en technologie vinden elkaar

Om continuïteit te verzekeren en uitval te voorkomen, zijn kwalitatief hoogwaardige systemen een must. CimPro biedt verschillende oplossingen specifiek voor de inframarkt: het open telemetriesysteem TBox bijvoorbeeld, maar ook het SCADA-pakket VTScada voor bedrijfskritische toepassingen en het Alert-alarmsysteem.

Naast technologie is er bij grote projecten ook nood aan voldoende engineeringscapaciteit. Annick Martin, gedelegeerd bestuurder van BESIX Unitec, licht toe: “Typisch voor de inframarkt is dat het aantal te automatiseren objecten vaak verschillende honderden stuks bedraagt. Anderzijds zijn er vaak grote overeenkomsten tussen de functionaliteiten van de objecten. We hebben een groot aantal standaarden gebouwd rondom de technologie van CimPro, waarbij alle softwarebouwstenen eerst uitvoerig zijn getest. Zo zijn projecten sneller en efficiënter uit te rollen, en ook makkelijker te onderhouden." Om daarnaast de continuïteit van de installaties dag en nacht te bewaken, beschikt BESIX Unitec over een kundige serviceafdeling die 24/7 stand-by staat.

Technologie voor de inframarkt

BESIX Unitec zal onder andere gebruik maken van het VTScada softwarepakket dat CimPro aanbiedt. Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor de inframarkt: zo houdt het rekening met een verhoogd aantal datapunten en met het feit dat de objecten en de supervisie zich meestal op grote afstand van elkaar bevinden.

Alarmen uit VTScada worden afhankelijk van urgentie, prioriteit en dienstrooster direct doorgemeld naar smartphones van wachtdienstmedewerkers, zodat zij onder alle omstandigheden geïnformeerd worden over calamiteiten.

Voor het op afstand besturen en monitoren van onbemande objecten, zoals pompstations of containers, is er de TBox. Dit is een industriële controller met ingebouwde PLC, alarmtransmitter, datalogger en uitgebreide security-eigenschappen. De levenscyclus van de controller is bij dit soort applicatie veel langer dan die van een PLC die gebruikt wordt in de industrie. Bovendien ondersteunt het systeem zowel de bestaande telemetriestandaarden als de nieuwste IoT-protocollen OPC UA en MQTT.

Succesvol project in de waterwereld

De samenwerking tussen BESIX Unitec en CimPro kreeg concreet vorm tijdens een project voor de Vlaamse Waterweg. De komende zes jaar worden meer dan 250 objecten op afstand bediend en bewaakt door de technologie van CimPro. Hiervoor werd eerst een uitgebreide softwarebibliotheek gebouwd en uitvoerig getest, waardoor bijkomende objecten binnen een paar dagen kunnen worden geïntegreerd in het overkoepelende beheersysteem. Zo kan er in de toekomst sneller en efficiënter gereageerd worden bij calamiteiten.


Member of logo