BESIX, BESIX Infra en BESIX Unitec renoveren als deel van consortium TM Bever de Beverentunnel in Antwerpen (België)

11 januari 2024

Vanaf mei 2024 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met voorbereidende werken voor een totaalrenovatie van de Beverentunnel (R2). De tunnel is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Consortium TM Bever, bestaande uit aannemersbedrijven BESIX, BESIX Infra, BESIX Unitec, STADSBADER, STADSBADER CONTRACTORS en Equans, werd door AWV aangesteld om de renovatie in goede banen te leiden.

Beverentunnel - copyright AWV

“We kampen in Vlaanderen met een historische onderhoudsachterstand aan onze bruggen en tunnels. Deze legislatuur heb ik werk gemaakt van een plan van aanpak 2020-2030 om deze de komende jaren structureel weg te werken en we trekken hier ongezien grote bedragen voor uit. Specifiek voor de Beverentunnel gaat het over 125 miljoen euro. Het betreft zowel structurele vernieuwingen als aanpassingen aan de tunneltechnieken. Het wegdek en de verlichting wordt aangepast en het uitzicht van de tunnelmonden wordt gemoderniseerd. Daarnaast stomen we de tunnel klaar voor de klimaat- en energie-uitdagingen van de toekomst met de installatie van een waterzuiveringsinstallatie en een zonnepark dat moet zorgen voor de helft van de stroomcapaciteit,” aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Aannemersconsortium aangesteld, omgevingsvergunning verkregen

Op 10 november 2023 gaf de Vlaamse Regering groen licht om het dossier verder te zetten. Ondertussen kon AWV officieel het consortium TM Bever aanstellen en op 22 december 2023 werd de omgevingsvergunning verkregen. Dat betekent dat de renovatie uit de startblokken kan schieten.

“Het consortium TM Bever, bestaande uit BESIX, BESIX Infra, BESIX Unitec, STADSBADER, STADSBADER CONTRACTORS en Equans, is bijzonder trots dat ze is geselecteerd voor het uitvoeringsontwerp en de renovatie van de Beverentunnel, alsook voor de realisatie, exploitatie en het onderhoud van een waterzuiveringsinstallatie en zonnepark, en dat voor een periode van drie jaar. Binnen het consortium staan BESIX en STADSBADER CONTRACTORS in voor de civiele werken, BESIX Infra en STADSBADER voor de wegenwerken en BESIX Unitec en Equans voor de elektromechanische werken. Wij kijken ernaar uit om dit project samen als volwaardige partners te ontwikkelen. Onze gecombineerde ervaring en expertise sterkt ons in onze ambitie om deze belangrijke link in het Antwerpse havengebied succesvol, tijdig en op een veilige manier af te leveren aan onze klant Agentschap Wegen en Verkeer, die we dan ook willen bedanken voor hun vertrouwen.” aldus Koen De Mey, Projectleider bij TM Bever.

TM Bever maakt momenteel een gedetailleerde planning op en treft de nodige voorbereidingen. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken aan de omleidingsweg in mei 2024. Het is de ambitie om de eigenlijke renovatie te starten vanaf juli 2024.

Toekomstbeeld van de Beverentunnel - copyright AWV

Participatie met havenbedrijven

De Beverentunnel bevindt zich midden in de Antwerpse haven. De havenbedrijven in de directe en wijde omgeving zullen een impact ondervinden van de werken. Samen met Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Alfaport-Voka en de rechtstreeks geïmpacteerde bedrijven, werden enkele participatiemomenten doorlopen. Er werd bekeken hoe de hinder maximaal beperkt kan worden voor alle betrokken partijen. TM Bever houdt hiermee rekening in de uitwerking van de gedetailleerde plannen.


Member of logo